Ceník služeb nehrazených ze ZP

Lékařská prohlídka zaměstnavatele                                                        500 Kč       


Vyšetření podléhající zvláštním předpisům                                            500 Kč

(např. zbrojní průkaz)


Vyšetření pro řidičský průkaz – důchodci                                               250 Kč


Vyšetření pro řidičský průkaz – ostatní                                                   500 Kč


Potvrzení pro přihlášku na studium (VŠ)                                                150 Kč


Výpis ze zdravotnické dokumentace                                                       250 Kč

(vyřízení do 5 pracovních dnů)


Výpis ze zdravotnické dokumentace                                                       500 Kč

(vyřízení na počkání nebo do 24 hod.)


Potravinářský průkaz na dobu neurčitou                                                 400 Kč


Potravinářský průkaz na dobu určitou                                                     200 Kč


Vyplnění tiskopisu o zdravotní způsobilosti (brigády)                            150 Kč


Vyplnění formuláře komerční pojišťovny                                                500 Kč


Aplikace očkovacích látek – nepovinné očkování                                   150 Kč


Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu PN)                                  100 Kč


Vystavení tiskopisu pro lázeňskou léčbu – samoplátci                            300 Kč


Vyšetření u neregistrovaných pacientů                                                    800 Kč


Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné komerční výkony            500 Kč


Vyplnění žádosti do ústavu sociální péče, DD                                        150 Kč


Poplatek za vypracování podrob. zdravot. dokumentace do 24h.           500 Kč


Test okultního krvácení – prevence onkol. onemoc. střev – samopl.     200 Kč


Potvrzení pro strojní průkaz                                                                    300 Kč