Očkování

V posledních letech jsou názory na očkování poměrně rozpolcené.

Nutno říci, že odborná zdravotnická komunita je oproti laické veřejnosti vcelku jednotná. Stručným závěrem lékařů, epidemiologů, farmaceutů pak je, že očkování má pro společnost převažující pozitivní dopad. Je ale také pravdou, že vakcinace přináší prospěch kolektivní imunitě, ne až tak imunitě jednotlivce a jsou registrovány i ojedinělé případy poškození očkovance očkovací látkou. Ve většině případů však imunizace probíhá s jen lehkými vedlejšími nežádoucími účinky vakcín, při dodržování očkovacích kalendářů pak nastává plnohodnotná ochrana před jmenovanými infekčními onemocněními. Dle dostupných epidemiologických dat pak v průběhu desetiletí klesá výskyt některých infekčních onemocnění až k ojedinělým případům, v případě např. pravých neštovic pak celosvětově k nule.

Mezi pravidelná očkování dle platné české legislativy patří:

 • očkování proti záškrtu,
 • tetanu, dávivému kašli,
 • invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b,
 • přenosné dětské obrně a hepatitidě typu B (první 3 dávky formou hexavakcíny),
 • dále očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Základní očkování dle platného očkovacího kalendáře zpravidla provádí praktický lékař pro děti a dorost.

Praktický lékař pro dospělé (VPL) pak přebírá u svých registrovaných pojištěnců kontrolu a provádění očkování proti tetanu, kdy se tak jako u všech ostatních očkování řídíme vyhláškou č. 299/2010.

Zde je přeočkování tetanem v dospělosti doporučeno mezi 25.-27.rokem života, dále pak v 15 ti letých intervalech. Dle dosavadních studií bylo zjištěno, že pokud je očkování v dětství a mladé dospělosti dodrženo, je hladina protektivních protilátek detekována i po 30 letech v 72% a po aplikaci jedné booster dávky i po tomto dlouhém intervalu došlo k obnově vysokých hladin protilátek. V ČR se užívá očkovací látka Tetavax, na trhu je nyní dostupná i kombinovaná vakcína, která je zároveň jako posilující dávka proti černému kašli Boostrix (tu ovšem ZP nehradí)

Z doporučených očkování („nepovinných“) se na území české republiky provádí pravidelně sezonně očkování proti chřipce (v podzimních měsících, většinou od října do listopadu, přesný termín zahájení a ukončení vakcinace ohlašuje krajská hygienická stanice). Je hrazeno zdravotní pojišťovnou pokud je Vám 65 let a více dále u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pojištěnci, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, pojištěnci umístění ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Proti klíšťové encefalitidě je možné provést očkování od dětského věku. Hlavní rizikovou skupinou jsou ale především dospělí od 35 do 50 let věku, zde jsou poměrně časté závažné komplikace onemocnění s nutností hospitalizace a jsou evidovány ne ojedinělé případy úmrtí nakažených osob. Proto u exponovaných osob (práce ve venkovním prostředí, především lesy) očkování doporučujeme. Provádí se celoročně, 3 dávkami. Je možné využít i zkrácené očkovací schéma, kdy je dosaženo protektivního účinku vakcíny aplikací druhé dávky již za 14 dní po první dávce.

 • Proti lidským papilomavirům
 • Proti meningogokovým nákazám
 • Proti planým neštovicím
 • Proti pneumokokovým nákazám
 • Proti rotavirovým nákazám
 • Proti tuberkulóze
 • Proti vzteklině
 • Proti virové hepatitidě typu A

INFORMACE PRO OČKOVANCE

V naší ambulanci provádíme jak pravidelná, tak doporučená očkování. I vakcíny, které nejsou primárně hrazeny zdravotní pojišťovnou máme skladem v ambulanci, případně k doobjednání, nebo lze vystavit recept na plnou úhradu pacienta, který si můžete vyzvednout v kterékoli lékárně.

Pokud si nejste jisti termínem, kdy byste měli být proti určitému onemocnění přeočkováni, informujte se u svého registrujícího praktického lékaře. Očkování proti tetanu je pak součástí výpisů ze zdravotnické dokumentace buď při navazování péče od praktického lékaře pro děti a dorost, nebo při přebírání registrace mezi všeobecnými praktickými lékaři. U ostatních očkování jsou možnosti dohledání data vakcinace taktéž ve výpisech ze zdravotnické dokumentace, případně v očkovacích průkazech (držitelem je očkovanec, eventuálně jeho zákonný zástupce). Očkovací schémata jsou různá, je nutné se ohledně eventuálního přeočkování informovat u kompetentních osob, nejlépe registrujícího praktického lékaře. Je možné využívat i služeb vakcinačních center.

Pokud zjistíte, že byste se měli přijít očkovat, doporučuje se dodržovat jisté zásady a preventivní opatření k co nejmenšímu projevu eventuálních nežádoucích účinků vakcinace.

 • Pokud jste byli v posledních 14 dnech nachlazeni, měli zvýšenou teplotu, či jiné projevy infekčního onemocnění, hlaste lékaři. Očkování je doporučováno provádět v období dobré zdravotní kondice.
 • Aplikace očkovací látky se provádí nejlépe do m.deltoideus, na rameno horní končetiny. Vpich je možné provést i do m. gluteus na hýždě (tento způsob se ale doporučuje až jako druhá varianta pro větší tukový polštář, který může v této lokalitě být a způsobit tak horší vstřebávání látky)
 • Po aplikaci látky nutno vyčkat 15 minut v čekárně, při nástupu potíží se hlásit v ordinaci.
 • V den aplikace očkovací látky se vyhnout nadměrnému fyzickému přetěžování, sportovním aktivitám, saunování, nezatěžovat končetinu, do které byla látka aplikována.
 • Lokální reakce jsou u očkování možné, lehké zarudnutí, otok, bolestivost by měly do 3-7 dní spontánně odeznít. Drobná zatvrdnutí pak mohou přetrvávat i měsíc. Je možné zevně aplikovat např. Ibalgin mast, heparoid mast, chladivé obklady.
 • Při vážnějších postvakcinačních reakcích nutno vyhledat lékaře.
 • Informujte se, zda je nutná následná aplikace posilující dávky, případně si rovnou objednejte návštěvu. Pokud se nepodaří termín dodržet např. z důvodu nemoci, je možné očkování posunout (většinou je rozpětí doporučených intervalů mezi dávkami dostatečně velké), v případě propadnutí termínu je nutné provést očkovací schéma od začátku.

ÚHRADA

U povinných očkování (u dospělých se jedná o tetanus při užití monovakcíny) a očkování proti chřipce v indikovaných případech hradí očkovací látku i aplikaci zdravotní pojišťovna, v případě ostatních doporučených očkování pak klient sám. Příspěvky na očkování jsou u jednotlivých zdravotních pojišťoven různé. Doklad o zaplacení vždy vydáváme. Potvrzení do očkovacího průkazu provádíme, nové očkovací průkazy vystavujeme.

 • Podrobné informace o očkování naleznete na www.vakciny.net