Přístrojové vybavení

CUBE-S

Tento přístroj dokáže z kapky krve stanovit:

 • CRP:   Stanovení hladiny C-reaktivního proteinu v krvi se provádí za účelem zjištění, zda v těle  neprobíhá zánět. To znamená, že tento test dokáže odhalit, zda nemáte v těle zánět.
 • PT (INR):   Protrombinový čas slouží k vyšetření krevní srážlivosti (koagulace)
 • HbA1c:   Vyšetření glykovaného hemoglobinu A1c se užívá k monitoraci diabetu mellitu a kontroly účinnosti léčby.
 • ASO (ASLO):   Stanovení protilátek proti streptolysinu (ASO) slouží ke zjištění, zda pacient prodělal infekci streptokokem (bakterie) a pro vyloučení pozdních následků této infekce.
 • FOB:   je imunochemický test určený k zjištění přítomnosti krve ve stolici tj. test tzv. okultního (skrytého) krvácení v trávicím traktu
 • Mikroalbumin

Eurolyser CUBE je odpovědí pro dnešní zdravotní požadavky. Tato geniální technologie generuje přesné výsledky testů, které jsou rozhodující pro pacienta – příjemná a rychlá diagnostika. Kromě toho, že přístroj poskytuje přesné výsledky v několika krocích, tento sofistikovaný přístroj poskytuje transparentní průběh pacientova zdravotního stavu díky integraci přístroje do moderního elektronického zdravotního systému.

Dřívější systém CUBE byl  testován v referenční laboratoři pro klinickou biochemii ÚLBLD VFN, prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA.

 • Rozšířená nabídka stanovení Mikroalbumin
 • Kvantitativní stanovení všech parametrů pouze z kapky krve
 • Multifunkční analyzátor
 • Rychlý a přesný
 • Přenosný


PC EKG systém

ECG-2000 nabízí širokou a přesnou analýzu klidového EKG podle individuálních potřeb lékaře a pacienta. Nový PC EKG systém ECG-2000 přináší možnost 12 – svodového snímání EKG.

Jak to EKG vlastně pracuje?

EKG je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě Vašeho srdce.

EKG je přístroj, který citlivě snímá elektrickou aktivitu Vašeho srdce v čase. Pomocí vodičů, které máte připevněné na několika různých částech Vašeho těla, vyhodnocuje elektrické změny na srdci na několika místech zároveň. Výsledek je obvykle zaznamenáván na speciální papír jako takzvaná EKG křivka. Tu potom lékař zhodnotí a podle ní může posuzovat Vaší srdeční funkci.

Spojením měřicího EKG modulu a komplexního softwaru ECG-2000 lze tento systém používat jako běžné EKG. Samotný software ECG-2000 však přináší mnoho pokročilých funkcí, jako například opětovnou analýzu záznamu nebo statistické funkce, které v běžném EKG přístroji nenajdete.

 • 12-svodové EKG
 • Detekce a analýza defibrilace
 • Programovatelný čas měření od 12 s do 300 s podle různých klinických potřeb
 • Rychlá, jednoduchá, spolehlivá obsluha
 • Automatická stabilizace signálu během 3 vteřin


     Oscar 2 – Tlakový holter

Systém Oscar 2 pro ambulantní měření krevního tlaku (AMTK). AMTK je považováno po celém světě za zlatý standard měření krevního tlaku. Monitorování poskytuje nezbytné diagnostické informace, které nejsou klinickým a domácím měřením dosažitelné. Tlakový holter je klinicky ověřen všemi třemi mezinárodními uznávanými standardy.

Technologie, která vyhodnocuje pohybové artefakty a snižuje tak počet znovu nafukování manžety a chybné výsledky. Dynamické nafukování manžety nad hodnotu předchozího systolického tlaku snižuje čas měření.

 • 3 certifikáty nejvyšší kategorie – (BHS (A/A), ESH, ANSI/AAMI)
 • Jednoduché nastavení a obsluha
 • Nejvyšší standard s klinickou přesností

 


     Oxymetr

Pulsní oxymetrie je neinvazivní metoda monitorování kyslíkové saturace, která poskytuje informaci o problémech s transportem kyslíku do tkání.


Otoskop

Pomocí otoskopu lékař vyšetřuje zevní část ucha a bubínek. Bubínek je vazivová blána, která odděluje zevní ucho tvořené chrupavčitým boltcem a zevním zvukovodem od ucha středního, ve kterém se nacházejí sluchové kůstky – kladívko, kovadlinka a třmínek.


 Glukometr

Glukometr je malý přístroj (velikosti středního mobilního telefonu), pomocí kterého si můžete změřit aktuální hladinu cukru z malé kapky krve získané z prstu.

Důvody k vyšetření

Při náhlých poruchách zdraví pacientů s podezřením na možný Diabetes mellitus neboli cukrovku, dále u pacientů diabetiků, kteří mají příznaky spojené se zvýšenou nebo sníženou hladinou cukru v krvi.